top of page
main5.jpg
logo nen keuring sticker.jpg

Vanaf € 8,50

per apparatuur, excl. BTW

NEN 3140 elektrische arbeidsmiddelen

 

Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrisch gereedschap, machines en apparaten veilig te gebruiken zijn. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de keuring NEN 3140.

Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden uitgevoerd volgens de norm NEN 3140: 2011

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd dienen te worden.

Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:

  • Een visuele controle;

  • Een controle door meting of beproeving;

  • Een registratie moet worden bijgehouden;

  • De inspectie moet aantoonbaar zijn;

  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

Neem direct contact op:

06-53123602

of mail naar:

vanlunterenkeuringen@gmail.com

bottom of page