top of page

Uw verzekering en een elektra keuring

Uw verzekeraar stelt in de polisvoorwaarden dat uw elektrische installatie aangelegd moet zijn conform NEN1010.

Bij een brandschade zullen schade-experts namens de verzekeraar onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest. Indien u niet kunt aantonen dat uw installatie aan de norm NEN1010 voldoet, zal de verzekeraar slechts deels of zelfs helemaal niet uitkeren.

Keuring en rapportage

Onze NEN1010 keuring is specifiek afgestemd op de eisen die verzekeraars aan de rapportage stellen. Wij inspecteren en rapporteren: of de wijze van aanleggen voldoet aan NEN1010 visuele inspectie groepenkasten, alsook de rest van de installatie. De bedrading in uw installatie wordt gecontroleerd op minieme kortsluitingen (meten isolatieweerstand), testen aanspreekstroom en afschakeltijd aardlekschakelaars en op de goede werking de veiligheidsaarde

 

Wanneer moet uw installatie volgens NEN1010 worden gekeurd?

* Bij oplevering van een nieuwe installatie

* Bij oplevering van een uitbreiding aan uw installatie

* Wanneer u zelf een installatie heeft aangelegd of gerenoveerd

* Indien er geen inspectierapport aanwezig is in uw bedrijf

Zo kunt u bij onverhoopte schade aantonen dat u aan de eisen heeft voldaan.

bottom of page