top of page
NEN keuring 1010/3140 uitvoeren
Hitte registeren doormiddel van een Flir apparaat

NEN keuringen

Inspectie van bestaande installaties volgens NEN norm

In het kader van ARBO-wet is het de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installatie, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Tevens is de werkgever verantwoordelijk voor het trainen van zijn werknemers. Deze dienen op de hoogte te zijn van de geldende veiligheidsregels/reglementen.

 

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140:2011. (Laagspanningsinstallaties, bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud).

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn;

2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn;

3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

 

Inspectie van nieuwe installaties

Elke elektrische installatie moet, zowel tijdens het installeren als voor het eerste gebruik, visueel en door meting en beproeving zijn geïnspecteerd volgens NEN1010 deel 6.

Voor zover van toepassing wordt hiermee vastgesteld of aan de bepalingen in de norm NEN1010 is voldaan.

 

Rapportage

Wij rapporteert op een overzichtelijke wijze. Deze rapportage is al dan niet ondersteund door digitale foto's. Wij maken onderscheid tussen visuele inspectie en meting en beproeving. De rapportage wordt na afloop van inspectie aangeleverd via de mail in pdf. Deze rapportages worden door ons gedurende de wettelijke termijn beheerd en zijn altijd direct op te vragen bij eventuele calamiteiten.

 

bottom of page